[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

Uzgadnianie informacji o studentach Polon-Ewista

System POLon jest systemem ministerialnym, do którego każda uczelnia jest zobowiązana wysyłać dane dotyczące pracowników dydaktycznych, studentów. Akcje wysyłania danych w roku akademickim są dwie:

Procedura wykorzystania funkcji wygląda następująco:

  1. COI przygotowuje format danych w pliku Excelowym jakie wymaga system POLon
  2. Importujemy plik Excelowy otrzymany z COI do systemu iSOD
  3. Następuje uzgadnianie danych z pliku z danymi z systemu iSOD
  4. Plik wynikowy sprawdzamy i przekazujemy do COI

2015-09-23 06:49