[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

1. Projektowanie Graficznych Interfejsów Użytkownika

1.1. Graphical User Interfaces Design

Prowadzący: dr inż. Robert Szmurło (http://www.iem.pw.edu.pl/~szmurlor)

szmurlor_email.png

1.2. 3 (ostatni) TERMIN ZALICZENIA

Ostatni termin poprawkowy: 27 kwietnia 2010, godzina 17:15, sala SK 107 (Stara Kotłownia 107). (Data publikacji ogłoszenia: 9 kwietnia 2010)

1.3. 2 TERMIN ZALICZENIA

Drugie zaliczenie odbędzie się w dniu 3 lutego 2010 w sali SK 107 o godzinie 14:15. (Wszyscy, którzy potrzebują przychodzą na 14:15!)

1.4. 1 TERMIN ZALICZENIA

Pierwsze zaliczenie odbędzie się w dniu 20 stycznia 2010 w sali GG 306 o godzinie 14:15.

Przewidywany jest drugi termin zaliczenia pod koniec sesji zimowej. Dokładna data i godzina zaliczenia ogłoszona zostanie po pierwszym terminie.

1.5. Termin wykładu na którym będzie omawiana tematyka związana z projektem

Wykład o projektowaniu interfejsu graficznego systemu w metodyce User Centered Design odbędzie się: data jeszcze nie ustalona. Serdecznie zapraszam.

1.6. Krótki opis wykładu:

Zadaniem przedmiotu jest przedstawienie metod projektowania i implementacji intuicyjnych i przyjaznych dla użytkownika interfejsów. Zawiera przegląd pojęć związanych z graficznymi interfejsami użytkownika, elementy graficznych interfejsów użytkownika, obiekty, akcje, widoki, programowanie zdarzeniowe. Wykład przedstawia pełen proces projektowania interfejsu wykorzystując iteracyjną metodykę projektowania skoncentrowaną na użytkowniku (User Centered Design). W ramach wykładu omawiane są metody diagnostyki, informowania użytkownika o błędach oraz postępie wykonywania zadań; podstawy tworzenia użytecznych interfejsów WWW. Przedstawiony jest przegląd narzędzi stosowanych w procesie tworzenia oraz prototypowania interfejsu użytkownika: Borland Delphi, MS Visual Studio.NET, Qt. Przedstawione są najważniejsze wzorce projektowe związane z synchronizacją stanów interfejsu graficznego z modelem danych (MVC, architekura warstwowa, databinding, i inne.). Omawiane są również metody testowania interfejsów graficznych od testów użyteczności aż po automatyczne testy funkcjonalne.

1.7. Szczegółowy plan wykładu:

 1. Wstęp: Kategorie interfejsów użytkownika, metodyka, przykłady złych projektów; definicja użyteczności.
 2. Użyteczność: mierniki, testy, ogólne zalecenia projektowe (Bruce'a Tognazziniego)
 3. Użyteczność: aplikacje internetowe, serwisy internetowe, internetowe strony korporacyjne
 4. Zalecenia środowisk graficznych dotyczące projektu wizualnego (GNOME, Vista)
 5. Projektowanie UI (Projekt abstrakcyjny) - definicja wymagań, analiza procesów (Projekt wizualny) - widoki, poziom elementów syntaktycznych interfejsów użytkownika
 6. Prototypowanie – definicja, cel, metody i narzędzia, metody ograniczania nakładów
 7. Prototypowanie – narzędzia, specjalistyczne oprogramowanie (Axure RP), zintegrowane środowiska (Delphi + MS Visual Studio .NET)
 8. Ogólne wzorce projektowe związane z interfejsami użytkownika. (MVC oraz architektura warstwowa, wzorzec prezentacji, selektor prezentacji)
 9. Wzorce projektowe aplikacji WEB - zarządzanie akcjami, oraz stanem aplikacji w .NET
 10. RAD – Rapid Application Development – metody i narzędzia (Delphi – różne wersje)
 11. Zaawansowane projektowanie GUI w Delphi – komponenty, widoki
 12. Analiza przypadku – realizacja prototypu w metodyce UCD (na przykładzie .NET)
 13. Komunikaty – obsługa interakcji użytkownika oraz sterowania widżetami za pomocą komunikatów systemowych w systemach rodziny Microsoft Windows
 14. Analiza budowy i wzorce wykorzystania przykładowej wieloplatformowej biblioteki GUI: Qt
 15. Przykłady zaawansowanych komponentów GUI w bibliotece Qt (integracja z OpenGL, integracja z serwisami internetowymi)
 16. Podsumowanie użyteczności, Innowacje: Interfejsy użytkownika 3D, Interfejsy urządzeń mobilnych.
 17. Zaliczenie.

1.8. Materiały

Poniższe materiały mogą być w części nieaktualne. Zapraszam na wykłady w celu samodzielnego uzupełnienia poniższych materiałów własnymi notatkami.

wyk1a.pdf BR wyk1b.pdf

Pierwszy wykład wprowadzajacy. Podstawowe zalecenia WUI.

wyk2.pdf

Wprowadzenie do projektowania opartego na metodyce UCD (User Centered Design).

wyk3.pdf

Demonstracja procesu na przykładzie zaprezentowanym w trakcie wykładu. Prototypowanie, 'wireframing', narzędzia do prototypowania. attachment:proj1.pdf

wyk4.pdf

Wytyczne projektowe na poziomie platformy (GNOME i Vista), 'Efektywne prototypowanie'

wyk5a.pdf BR wyk5b.pdf

Prototypowanie: wprowadzenie do RAD, RAD - Delphi

wyk6a.pdf BR wyk6b.pdf

RAD - MS Visual Studio - gotowe rozwiązania, przegląd nowości .NET 3.5

wyk7.pdf

Wzorce projektowe GUI (MVC, architektura warstwowa, data binding, i inne)

wyk8.pdf

Wzorce projektowe WUI

wyk10.pdf

Biblioteki GUI: Qt

wyk9.pdf

Obsługa komunikatów, pętle obsługi komunikatów.

attachment: wyk11.pdf

WUI - interfejsy WWW w aplikacjach (a nie serwisach) internetowych

attachment: wyk12.pdf

Projektowanie i realizacja interfejsu w Mac OS X

attachment: wyk13.pdf

Przeprowadzanie testów użyteczności

wyk14.pdf

Podsumowanie użyteczność, innowacje, nowoczesne HCI

---

Za(li/sko)czenie

1.9. Tematy

Tematy projektów zespołowych zostaną ogłoszone wkrótce.

1.10. Literatura

 1. D. Solin, Poznaj programowanie przy użyciu biblioteki Qt w 24 godziny
 2. "Effective prototyping for software makers" - J. Arnowitz, M. Arent, N. Berger
 3. "Projektowanie interfejsu użytkownika" - Joel Spolsky
 4. Theo Mandel: The Elements of User Interface Design, John Wiley & Sons, New York, 1997

 5. Usable Web - http://www.usableweb.com/

1.11. Zaliczenie

Zaliczenie przedmiotu składa się z dwóch części:

Podział tematów projektów zostanie ogłoszony na 5. wykładzie.

W ramach projektu do zrealizowania będą:

2. PROJEKT

Wymagania: L5_cwiczenie_2009.pdf

3. Punkty dodatkowe

Bardzo zła strona firmy motoryzacyjnej. Dodatkowe punkty za wykonanie poprawionego projektu, dla osób, które były na wykładzie. TataMotors.png

Przykładowe pytania na rok 2008/2009: L_Wymagania.pdf


2015-09-23 06:52