[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

1. ZE2103:A - Metody numeryczne w technice

1.1. Podstawowe wymagania niezbędne do pozytywnego zaliczenia ćwiczenia laboratoryjnego:

Aby pozytywnie zaliczyć laboratorium w Matlabie niezbędna jest podstawowa wiedza z zakresu programowania w tym narzędziu.

Oprogramowanie Matlab jest licencjonowane i do ćwiczeń w domu zachęcam państwa do wykorzystania darmowego programu, który posiada w naszym zakresie identyczną składnię języka, choć charakteryzuje się odmiennym (trudniejszym!) interfejsem użytkownika o nazwie Octave. Ten darmowy program można pobrać ze strony: http://www.gnu.org/software/octave/download.html

Kilka linków do stron z wstępem do Matlaba:

Oto minimalne umiejętności, które każdy student przed przystąpieniem do laboratorium powinien posiadać. Proszę potraktować to jako niezbędny elementarz!


2015-09-23 06:53