[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

1. ZE2103:A - Metody numeryczne w technice

1.1. Wykład 1

Skrócone treści:

  1. Przykład zastosowania metod numerycznych do wyznaczania mocy średniej wydzielanej w nieliniowym dwójniku
  2. Reprezentacja liczb zmiennoprzecinkowych w komputerze
  3. Główne źródła błędów
  4. Szacowanie błędu numerycznego (błąd względny)
  5. Przenoszenie się błędów
  6. Współczynnik uwarunkowania

2015-09-23 06:53