[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

1. ZE2103:A - Metody numeryczne w technice

1.1. Wykład 2

Skrócone treści:

 1. Macierzowy współczynnik uwarunkowania - cond(A) w liniowych równaniach algebraicznych
  1. Przykład numeryczny
 2. Wprowadzenie do interpolacji (rodzina funkcji bazowych interpolacji)
 3. Naiwna interpolacja za pomocą zbudowania układu równań przy wykorzystaniu macierzy Vandermonde'a
  1. Przykład numeryczny
 4. Interpolacja wielomianami Lagrange'a
 5. Interpolacja metodą Newtona (ilorazy różnicowe)
  1. Przykład numeryczny

2015-09-23 06:53