[WikiDyd] [TitleIndex] [WordIndex

1. ZE2103:A - Metody numeryczne w technice

Prowadzący: [http://www.iem.pw.edu.pl/~szmurlor Robert Szmurło]

1.1. Skrócone treści:

1.2. Szczegółowe treści merytoryczne:

1.3. Bibliografia:

  1. Stoer J., Bulirsch R.: Wstęp do analizy numerycznych, PWN, 1987 (lub pt. Wstęp do metod numerycznych, PWN, 1979/80)
  2. Bolkowski S., Stabrowski M., Skoczylas J., Sroka J., Sikora J., Wincenciak S.: Komputerowe metody analizy pola elektromagnetycznego. WNT, Warszawa 1993
  3. E. Majchrzak, B. Mochnacki: Metody numeryczne. Podstawy teoretyczne, aspekty praktyczne i algorytmy. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2004
  4. Fortuna Z., Macukov B., Wasowski J.: Metody Numeryczne, WNT, Warszawa 1982
  5. A. Kiełbasiński, H. Schweflick: Numeryczna algebra liniowa. WNT, Warszawa 1992
  6. Guziak T.,Kamińska A., Pańczyk B., Sikora J.:Metody Numeryczne w Elektrotechnice, Lublin 2002, Wydawnictwa Uczelniane.
  7. J. Krupka, R. Z. Morawski, L. J. Opalski: Wstęp do metod numerycznych dla studentów elektroniki i technik informacyjnych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1999

1.4. Kryteria oceny:

1.5. Efekty kształcenia:

1.5.1. Program szczegółowy wykładu 2011

Wykład 1

ZaawansMetNum/W1

Wykład 2

ZaawansMetNum/W2

Wykład 3

Wykład 4

Wykład 5

Wykład 6

Wykład 7

Wykład 8

Wykład 9

Termin zerowy

1.5.2. Program szczegółowy laboratorium 2011

Wymagania dotyczące znajomości Matlaba

Wymagania_Matlab

Laboratorium 1

ZaawansMetNum/Interpolacja_Aproksymacja

Laboratorium 2

ZaawansMetNum/Uklady_Rownan

Laboratorium 3

ZaawansMetNum/Calkowanie_numeryczne

Laboratorium 4

ZaawansMetNum/Row_Rozn_Zwycz


2015-09-23 06:53